Par ekstremālismu maksā YouTube, bet par cik maksā?