Rīcības plāna mērķis ir vienkāršot tirgotāju datu pārvaldību